Intellectueel eigendom

CARRYMATE B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de webpagina, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en HTML-code en/of enig ander materiaal. Bezoekers van deze webpagina mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de webpagina opgeslagen informatie openbaar maken of via een (eigen) netwerk verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van CARRYMATE B.V.

Privacy Statement

De door CARRYMATE B.V. verzamelde persoonsgegevens zijn niet zonder toestemming van betreffende persoon in te zien door derden en zullen ook niet zonder toestemming van betreffende persoon worden overgedragen aan derden.