Evoluon Eindhoven 2004

In samenwerking met BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en Syntens werd een presentatie-dag betreffende brabantse innovaties georganiseerd in het Evoluon in Eindhoven.

Agenda

eenvoud do. 25 november 2004

Informatie

eenvoud Eindhoven
eenvoud Google Maps eenvoud
eenvoud www.evoluon.com eenvoud